Afspraak maken / Huisbezoek aanvragen

Spreekuur op afspraak

Dr Dunk en Dr Thys tel 0413-367011

Dr vd Heuvel-Smits en Dr Raes tel 0413-355900

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Een afspraak duurt 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Terugbelspreekuur

Er is een terugbelspreekuur voor vragen en adviezen. Dit kunt u 's morgens afspreken bij de assistente. Overigens voor uitslagen van uitstrijkjes etc. en advies kunt u ook overleggen met de assistente.

Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Visites graag aanvragen voor 10.30 uur.